ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

คุณพิบูลย์ บัวคุณงามเจริญ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินให้โรงพยาบาล จำนวน 60,000 บาท

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอขอบคุณ คุณพิบูลย์ บัวคุณงามเจริญ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินให้โรงพยาบาล จำนวน 60,000 บาท

โรงพยาบาลเวียงหนองล่องใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเวียงหนองล่องใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOPH Together Against Corruption

นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เยี่ยมอำเภอเวียงหนองล่อง

                วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม ท่านนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เดินทางไปให้กำลังใจและมอบของให้ความช่วยเหลือแก่ อสม. บ้านดงเจริญ ที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 2564 และเดินทางมาเยี่ยมเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงหนองล่อง ที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังผาง

โรงพยาบาลเวียงหนองล่องออกหน่วยคัดกรองโรค COVID-19 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง

              วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง ได้มอบหมายให้ นายปฏิพัทร์ แก้วเมืองอนันท์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ นายโรม ชนะเดช สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง แพทย์หญิงมัลลิกา โมกขะสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรววจคัดรองและตรวจหาเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าอาหารทะเล และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาในพื้นที่ รวมจำนวน 66 คน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ผลการดำเนินการ รอผลตรวจจากศูนย์วิทยาการแพทย์ที่1 เชียงใหม่ ต่อไป

ทำบุญโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ประจำปี 2563

            โรงพยาบาลเวียงหนองล่องได้ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเวียงทองกวาว โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

รับมอบข้าวกล่อง จากคุณเสาร์แก้ว-คุณพรรณี-คุณปิยนุช อุดตาลและคุณภิรมย์ สุวรรณมา

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอขอบคุณ คุณเสาร์แก้ว คุณพรรณี คุณปิยนุช อุดตาล และคุณภิรมย์ สุวรรณมา พร้อมครอบครัว บ้านแพะใต้ มอบข้าวกล่อง จำนวน 230 กล่อง พร้อมน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

ต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2

        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังผาง ได้รับการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2

รับมอบข้าวกล่อง จากตัวแทนบริษัท ลิ้มเม่งจั๊วมิตซู สาขา จอมทอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ขอขอบคุณตัวแทนบริษัท ลิ้มเม่งจั๊วมิตซู สาขา จอมทอง ได้มอบข้าวกล่องให้กับโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาล