นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เยี่ยมอำเภอเวียงหนองล่อง

                วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม ท่านนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เดินทางไปให้กำลังใจและมอบของให้ความช่วยเหลือแก่ อสม. บ้านดงเจริญ ที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 2564 และเดินทางมาเยี่ยมเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงหนองล่อง ที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังผาง