รับมอบข้าวกล่อง จากตัวแทนบริษัท ลิ้มเม่งจั๊วมิตซู สาขา จอมทอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ขอขอบคุณตัวแทนบริษัท ลิ้มเม่งจั๊วมิตซู สาขา จอมทอง ได้มอบข้าวกล่องให้กับโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาล