ต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2

        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังผาง ได้รับการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2