ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนจัดจ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปี 2566 แผนจัดซื้อยา ปี 2566 แผนจัดซื้อวัสดุเภสัช ปี 2566 แผนจัดซื้อคลังวัสดุทั่วไป ปี 2566 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ปี 2566 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2566 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ปี 2566 แผนการจัดจ้างเหมาทำแล็ปฟันเทียม ปี 2566