ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

                โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา                ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

รับสมัครพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 อัตรา โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข  1  ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก !!

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลเวียงหนองล่องขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด คลิก !!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) รายวัน/รายคาบ  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล มีรายละเอียดตามไฟล์แนบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี