รับสมัครพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  • ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!