ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

                โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

  1. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
               ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564