โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) รายวัน/รายคาบ  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก!!