ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้