รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล (เพศชาย)

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน/รายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้