ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล มีรายละเอียดตามไฟล์แนบ