รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

            ด้วย โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย