รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง มีความเปิดรับสมุครพนักงานขับรถ เพศชาย จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ด้วยตัวเองที่ ห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ในวันและเวลาราชการ  (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)