รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้