ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เยี่ยมอำเภอเวียงหนองล่อง

                วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม ท่านนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เดินทางไปให้กำลังใจและมอบของให้ความช่วยเหลือแก่ อสม. บ้านดงเจริญ ที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 2564 และเดินทางมาเยี่ยมเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงหนองล่อง ที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังผาง

โรงพยาบาลเวียงหนองล่องออกหน่วยคัดกรองโรค COVID-19 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง

              วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง ได้มอบหมายให้ นายปฏิพัทร์ แก้วเมืองอนันท์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ นายโรม ชนะเดช สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง แพทย์หญิงมัลลิกา โมกขะสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรววจคัดรองและตรวจหาเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าอาหารทะเล และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาในพื้นที่ รวมจำนวน 66 คน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ผลการดำเนินการ รอผลตรวจจากศูนย์วิทยาการแพทย์ที่1 เชียงใหม่ ต่อไป

ทำบุญโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ประจำปี 2563

            โรงพยาบาลเวียงหนองล่องได้ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเวียงทองกวาว โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

รับมอบข้าวกล่อง จากคุณเสาร์แก้ว-คุณพรรณี-คุณปิยนุช อุดตาลและคุณภิรมย์ สุวรรณมา

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอขอบคุณ คุณเสาร์แก้ว คุณพรรณี คุณปิยนุช อุดตาล และคุณภิรมย์ สุวรรณมา พร้อมครอบครัว บ้านแพะใต้ มอบข้าวกล่อง จำนวน 230 กล่อง พร้อมน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

ต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2

        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังผาง ได้รับการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2

รับมอบข้าวกล่อง จากตัวแทนบริษัท ลิ้มเม่งจั๊วมิตซู สาขา จอมทอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ขอขอบคุณตัวแทนบริษัท ลิ้มเม่งจั๊วมิตซู สาขา จอมทอง ได้มอบข้าวกล่องให้กับโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาล

รับบริจาคถังอ๊อกซิเจน โดย คุณเดชพงศ์ ตันตยานุสรณ์และเพื่อนๆ

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอขอบคุณ คุณเดชพงศ์ ตันตยานุสรณ์และเพื่อนๆ ที่ร่วมได้บริจาค ถังอ๊อกซิเจนขนาด 6 คิว จำนวน 10 ถัง ให้โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง