ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลเวียงหนองล่องขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด คลิก !!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) รายวัน/รายคาบ  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก!!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล มีรายละเอียดตามไฟล์แนบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล (เพศชาย)

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน/รายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! หนังสือรับรองความประพฤติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลเวียงหนองล่องขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้ ประกาศรับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)