sirapob.cs@gmail.com

รับสมัครพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 อัตรา โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข  1  ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก !!

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลเวียงหนองล่องขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด คลิก !!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) รายวัน/รายคาบ  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก!!

นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เยี่ยมอำเภอเวียงหนองล่อง

                วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม ท่านนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เดินทางไปให้กำลังใจและมอบของให้ความช่วยเหลือแก่ อสม. บ้านดงเจริญ ที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 2564 และเดินทางมาเยี่ยมเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงหนองล่อง ที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังผาง

โรงพยาบาลเวียงหนองล่องออกหน่วยคัดกรองโรค COVID-19 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง

              วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง ได้มอบหมายให้ นายปฏิพัทร์ แก้วเมืองอนันท์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ นายโรม ชนะเดช สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง แพทย์หญิงมัลลิกา โมกขะสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรววจคัดรองและตรวจหาเชื่้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าอาหารทะเล และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาในพื้นที่ รวมจำนวน 66 คน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ผลการดำเนินการ รอผลตรวจจากศูนย์วิทยาการแพทย์ที่1 เชียงใหม่ ต่อไป

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเปล มีรายละเอียดตามไฟล์แนบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!